Dernek Hakkında

POLİTUS – Politik ve Toplumsal Çalışmalar Derneği

Derneğin adı “Politik ve Toplumsal Çalışmalar Derneği” dir. Kısaca “POLİTUS” olarak anılmaktadır. 20 Kasım 2009 tarihinde kurulan derneğin merkezi Ankara’dır.

Derneğimiz özellikle siyasal katılım ve çoğulculuk konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda, fırsat eşitliği ve siyasetin finansmanı konularına yönelik çalışmalarımıza öncelik vermektedir.

Derneğin Amacı

Derneğin amacı, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekseninde;

  • Bireylerin politik ve sosyal yaşama daha etkin katılımını sağlayacak çalışmaları yapmak,
  • Siyasal çoğulculuk ve katılımcılık konularında toplumsal duyarlılığı artırmak,
  • Politik, kültürel ve toplumsal yaşamı kapsayan konularda bilimsel araştırmalar yapmak, bunları kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunarak çözüm seçeneklerinin oluşmasına katkıda bulunmak,
  • Demokrasinin geliştirilmesi için politik, kültürel ve toplumsal içerikli eğitim çalışmaları yürütmektir.

Dernek bu amaçlarına ulaşmak için araştırma merkezi ve enstitü kurarak çalışmalarda bulunmayı amaçlamıştır.

Bu nedenle 27 Temmuz 2015 tarihinde politik veri üretmek ve strateji çalışmaları yapmak üzere Politik Araştırmalar Merkezi (POLAR) kurulmuştur.

Kurucuları Ali Necati Koçak, Mustafa Ümit Bultan ve Rıza Çalasın’dır.

Dernek Kütük No: 06-095-067

 

YÖNETİM KURULU

Ali Necati Koçak (Başkan)

Barış Antik (Başkan Yardımcısı)

Mustafa Ümit Bultan (Sekreter Üye)

Rıza Çalasın (Sayman)

Hasan Kaya (Üye)

 

YÖNETİM YERİ

Ballı Sokak No:8/6 Kavaklıdere-Ankara

 

İLETİŞİM

politus.dernek@gmail.com